fbpx

Warsztaty Muzyki Niezwykłej

Dowiedz się więcej o minionych
Warsztatach Muzyki Niezwykłej 2021

Dowiedz się więcej o nadchodzących
Warsztatach Muzyki Niezwykłej 2022

Warsztaty Muzyki Niezwykłej to wiodący projekt Fundacji, przeznaczony dla wokalistów zainteresowanych muzyką liturgiczną. Poprzez Warsztaty chcemy realnie zmieniać oblicze Kościoła w Polsce. Zdając sobie sprawę, jak ważnym elementem liturgii jest muzyka, troszczymy się zarówno o jej tradycję, jak i o wyznaczanie nowych kierunków jej rozwoju.


Warsztaty mają służyć kształtowaniu nowych, dobrych wzorców w tej ważnej dziedzinie życia Kościoła. Ich ideą jest fachowe przygotowanie liderów – ludzi, którzy będą w stanie wziąć na siebie odpowiedzialność za muzykę liturgiczną wykonywaną w ich wspólnotach. Naszym celem jest także promowanie współczesnych kompozycji o najwyższej wartości muzycznej.

Radionice Iznimne Glazbe 2021

Edukacijski, Glazbeni, Projekti na glavnoj stranici, Radionice, Tekući, Uživo, Warsztaty Muzyki Niezwykłej (hr), Warsztaty Muzyki Niezwykłej (tylko)

Warsztaty Muzyki Niezwykłej 2019

Arhivirani, Glazbeni, Uživo, Radionice, Warsztaty Muzyki Niezwykłej (hr), Warsztaty Muzyki Niezwykłej (tylko)

Warsztaty Muzyki Niezwykłej 2017

Arhivirani, Glazbeni, Uživo, Radionice, Warsztaty Muzyki Niezwykłej (hr), Warsztaty Muzyki Niezwykłej (tylko)

Warsztaty Muzyki Niezwykłej 2015

Arhivirani, Edukacijski, Glazbeni, Radionice, Warsztaty Muzyki Niezwykłej (hr)

Warsztaty Muzyki Niezwykłej 2014

Arhivirani, Edukacijski, Glazbeni, Radionice, Warsztaty Muzyki Niezwykłej (hr), Warsztaty Muzyki Niezwykłej (tylko)

Warsztaty Muzyki Niezwykłej 2013

Arhivirani, Edukacijski, Glazbeni, Radionice, Warsztaty Muzyki Niezwykłej (hr)

Warsztaty Muzyki Niezwykłej 2022

Tekući, Edukacijski, Glazbeni, Uživo, Radionice, Warsztaty Muzyki Niezwykłej (hr)

Stay in the loop!

Sign up here to receive our latest news by e-mail.